پنجشنبه , ۱۴ مهر ۱۴۰۱
خانه / هدف سازمان

هدف سازمان

اجرای قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور ، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ، قانون جامع تأمین زنان و کودکان بی سرپرست ، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و سایر قوانین و آئین نامه های مربوطه که درراستای اصول ۳ ، ۱۰ ، ۲۱، ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جهت ارائه خدمات به جامعه هدف تدوین گردیده است .